Algemene ledenvergadering 7 juni

Het bestuur vraagt de leden om de algemene ledenvergadering op vrijdag 7 juni om 20:00 uur te komen bijwonen. Het jaarverslag is inmiddels te vinden op de website onder informatie.