Aanpak voor het hervatten van de competities

Helaas kan de Nederlandse Tafeltennisbond nog niet concreet worden en geen data voor de hervatting van de afdelings- en landelijke competitie noemen. De bond zal de informatie van de overheid moeten afwachten om te weten of de coronamaatregelen worden versoepeld. Wel benoemen we in afstemming met de voorzitters van de afdelingen de uitgangspunten voor het hervatten van de competitie.

 

Uitgangspunten hervatten Competitie

  1. De NTTB wil nog steeds de najaarscompetitie zo snel mogelijk hervatten, rekening houdend met wat mogelijk is en afhankelijk van de maatregelen. Zoals het er nu uitziet zal dat helaas pas begin van het komende jaar zijn.
  1. Om tegemoet te komen aan de vraag om promotie en degradatie mogelijk te maken wordt overwogen de najaarscompetitie in het begin van 2021 uit te spelen. De afdelingen hebben de intentie uitgesproken de najaarscompetitie allemaal op dezelfde wijze uit te spelen. Binnen deze afspraak is maatwerk per afdeling mogelijk. Hetzelfde geldt ook voor de landelijke competitie.
  2. Voor het spelen van een volwaardige voorjaarscompetitie geldt dat ook hiervoor maatwerk mogelijk is als dit nodig is.